Producto

CO TO JEST POXILINA ® ?

Poxilina® to dwuskładnikowy kit epoksydowy idealny do naprawy rur z wszelkiego rodzaju materiałów:

 • zelaznych.
 • brązu.
 • PVC.
 • polipropylenu.
 • ołowianych itp.

Poxilina® posiada atest higieniczny PZH HK/W/0595/01/2012 dopuszczający stosowanie do uszczelnień i naprawy rur do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i do wody ciepłej.

Po wymieszaniu utwardza się w przeciągu 10 minut.

1. Odkroić

uso_poxilina

Odkrój potrzebną ilość kitu. Składniki “A” i “B” znajdują się w jednym opakowaniu zbiorczym.

2. Ugnieść

uso_poxilina

Ugniataj dwiema rękami przez 2 minuty do uzyskania jednolitego koloru.

3. Nałożyć

uso_poxilina

Nanieś masę na naprawianą powierzchnię.

ZAPAMIĘTAJ

 • Powierzchnie powinny być czyste i suche. Nie powinny występować na nich tłuszcz ani rdza.
 • Przy naprawie rurociągu należy najpierw zamknąć kluczem dopływ wody, osuszyć naprawianą strefę za pomocą suszarki do włosów, a następnie nałożyć kit Poxilina® 10 Minut.
 • W przypadku zatykania otworu najlepsze rezultaty uzyskuje się wypełniając go produktem.
 • Po wykonaniu naprawy umyć ręce dużą ilością wody z mydłem.
 • Nie poddawać naprawianej części działaniu sił przed upłynięciem 10 minut, aby umożliwić utwardzenie produktu. Zaczekać 1 godzinę przed otwarciem dopływu wody.
 • Niezużytą część niezmieszanego produktu Poxilina® 10 Minut można przechowywać w dokładnie zamkniętym opakowaniu do późniejszych zastosowań.
 • Nie stosować do naprawy rur gazowych.

UWAGA

 • Przy długotrwałym kontakcie ze skórą może powodować podrażnienia. W takim przypadku należy użyć rękawiczek. Przy pracy bez rękawiczek należy bezzwłocznie umyć ręce dużą ilością letniej wody z mydłem. Si se trabaja sin ellos, lavar inmediatamente con abundante agua tibia y jabón.
 • Unikaj kontaktu produktu z oczami, może powodować podrażnienia. W takim przypadku należy bezzwłocznie przemyć oczy dużą ilością letniej wody.
 • Jeśli po przemyciu utrzymują się dolegliwości lub podrażnienia, należy zwrócić się do lekarza.
 • Zawiera żywicę epoksydową i aminę trzeciorzędową.
 • Nie brać do ust. Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt.

Poxilina® 10 Minut jest dostępna w opakowaniach 70 g, 250 g i 1kg.

poxiliina

Poniżej przedstawiono niektóre z najbardziej powszechnych zastosowań kitu Poxilina®:

 • Rura odprowadzająca ze zbiornika z wodą,
 • Wlot wody do kaloryfera (ogrzewanie domu),
 • Kran ogrodowy,
 • Rura pod umywalką w łazience,
 • Rura pod blatem w kuchni,
 • Rura doprowadzająca/odprowadzająca wodę do/z bojlera,
 • Rury ocynkowane (odprowadzanie wody z dachów)

Poxilina® posiada atest higieniczny PZH HK/W/0595/01/2012. Po uszczelnieniu rury do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przed ponownym użytkowaniem instalacji należy ją przepłukać wodą.

DODATKOWE INFORMACJE

Przedstawione dane są przekazywane w dobrej wierze, a oświadczenia i informacje w chwili ich opublikowania są prawidłowe i wiarygodne.

Zalecane zastosowania są oparte na próbach wykonanych przez FENEDUR S.A.

Możliwe odchylenia otrzymanych wyników mogą wynikać z nieprawidłowego zastosowania lub różnic w warunkach zastosowania i/lub otoczenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub zamiaru zastosowania kitu do innych celów niż zalecane w niniejszej publikacji, proponujemy najpierw skonsultować się z FENEDUR S.A.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1Czy kit Poxilina® można stosować pod wodą?
Podczas nakładania produktu powierzchnie powinny być suche. Gdy produkt jest już nałożony, można poddać go działaniu wody.
2Czy można stosować kit Poxilina® w celu zatykania lub naprawy rurociągów gazowych?
Nie zalecamy stosowania kitu Poxilina® do naprawy rurociągów gazowych.
3Jaki jest zalecany czas przygotowania i nałożenia kitu Poxilina®?
Zaleca się ugniatać masę przez około 2 minuty aż do uzyskania jednolitego koloru oraz nanieść ostatecznie uformowany produkt w ciągu pierwszych 4 - 5 minut od rozpoczęcia ugniatania.
4Jak długo schnie Poxilina®?
Poxilina® zaczyna schnąć po tym, jak użytkownik zaczyna ugniatanie. Można to łatwo dostrzec ze względu na brak możliwości dalszego ugniatania masy po 5-6 minutach lub ze względu na wzrost temperatury materiału w dłoniach. Suszenie postępuje dalej nawet po upłynięciu 1 godziny od ugniatania. Na koniec otrzymuje się produkt, który można piłować i/lub w którym można wiercić.
5Czy schnięcie kitu Poxilina® zależy od temperatury?
Tak, schnięcie kitu Poxilina® zależy od temperatury. Niskie temperatury opóźniają proces suszenia, a wysokie temperatury go przyspieszają. Zalecana jest praca przy temperaturze bliskiej 23°C. Może się zdarzyć, że w porze zimowej oraz ze względu na magazynowanie produktu przy niskich temperaturach utwardzanie produktu będzie następowało po upływie o wiele dłuższego czasu niż w normalnych warunkach. Po umieszczeniu produktu w temperaturze ok. 20°C powraca on do normalnych właściwości schnięcia.
6Jak czyścić powierzchnie zanieczyszczone kitem Poxilina®?
Zaleca się chronić powierzchnie w pobliżu stosowania produktu w taki sposób, żeby nie poplamić ich kitem Poxilina® podczas pracy. Cienka warstwa tłuszczu lub płynu czyszczącego także zabezpiecza przed jego przywieraniem do powierzchni. Ze względu na doskonałą przyczepność, Poxilina® jest trudna do usunięcia po wyschnięciu.
W takich przypadkach można zastosować dwa rozwiązania:
Sposób szybki: ogrzać używając suszarki do włosów. Skierować gorące powietrze na usuwaną plamę aż do momentu, gdy ciepło ją rozmiękczy. Po zmiękczeniu plamy można z łatwością usunąć ją gwałtownym ruchem lub podważyć ostrym narzędziem (szpachelką lub przecinakiem).
Inny sposób: zadziałać na plamę rozpuszczalnikiem, na przykład alkoholem, rozcieńczalnikiem lub acetonem, aż do uzyskania zmiękczenia plamy (może to trwać od 24 do 28 godzin). Można także użyć octu, jeśli dana część nie jest wykonana z żelaza.
7Jaka jest najwyższa temperatura, jaką wytrzymuje kit Poxilina®?
Wytrzymuje do 80°C bez zmiany swoich właściwości.
8Czy Poxilina® może być stosowana na osobach i/lub zwierzętach lub do klejenia przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością?
Poxilina® nie może być stosowana na osobach i/lub zwierzętach ani do klejenia przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
9Czy Poxilina® jest łatwopalna?
Nie, Poxilina® nie jest łatwopalna.
10Czy Poxilina® jest odporna na bezpośrednie działanie ognia?
Nie, Poxilina® nie jest odporna na bezpośrednie działanie ognia.
11Czy można malować miejsce, w którym zastosowano kit Poxilina® ?
Tak. Kit Poxilina® można malować za pomocą różnego rodzaju farb.
12Jak usuwa się zaschnięty kit Poxilina® ze skóry?
Za pomocą delikatnego materiału ścierającego, jak na przykład pumeks lub kamień kornwalijski. Następnie należy użyć kremu ochronnego w celu załagodzenia podrażnień.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W celu otrzymania dalszych informacji o produktach Poxilina® lub skontaktowania się z nami, pozostaw tutaj swoje dane:

poxiliina