Rodzaje opakowań
Poxilina®

Poxilina®

Poxilina® pozwala naprawić rury z różnego rodzaju materiałów.

Poxilina® 10 minut to dwuskładnikowa masa epoksydowa idealna do naprawiania rur wykonanych z różnego rodzaju materiałów. Dzięki swojemu bezpieczeństwu użycia, produkt ten zastępuje spawanie, a po nałożeniu twardnieje w ciągu 10 minut.

Poxilina® 10 minut jest dostępna na rynku w następujących opakowaniach:

Zobacz, ile rzeczy można zrobić przy pomocy Poxiliny®